Advokátska kancelária Mgr. Ľubomír Karika
Auctoritas, non veritas facit legem. Štátna moc, nie pravda robí zákon
Kancelária z predu (balkón)

o nás

Sme dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária poskytujúca právne poradenstvo a služby v oblasti slovenského práva.

Cieľom našej advokátskej kancelárie je poskytovať klientom kvalitné odborné právne služby a poradenstvo so zachovaním diskrétnosti a profesionality a usilovať sa tak o budovanie dlhotrvajúcich a silných vzťahov s našimi klientami.

Najväčsou odmenou je pre nás spokojnosť nášho klienta a opakované dopyty po našich právnych službách.