Advokátska kancelária Mgr. Ľubomír Karika

náš tím

Vigilantibus iura scripta sunt. Zákony sú písané pre bdelých

Mgr. Ľubomír Karika

advokát

e-mail: ak.karika@gmail.com
e-mail: luboskarika@gmail.com
zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 5506

Mgr. Michaela Beláková

advokátsky koncipient

e-mail: michala.belakova@gmail.com
zapísaný v zozname koncipientov Slovenskej advokátskej komory pod č. 6502

Mgr. Jakub Predný

advokátsky koncipient

e-mail: predny.jakub@gmail.com
zapísaný v zozname koncipientov Slovenskej advokátskej komory pod č. 6199

Jarmila Poláková

office manager

tel/fax: +421 34 66 97 238
mobil: +421908 030 400
e-mail: ak.karika@gmail.com